Vår idé – opera i fickformat

Om SUITCASE OPERA

Ett operakompani litet som en resväska, fyllt av musik, teater och stora känslor.


Suitcase Opera är ett litet, flexibelt operakompani som med enkla medel ge publiken en stor upplevelse. Föreställningarna görs därför med få solister, få musiker och lite rekvisita. Så lite att det nästan får plats i en resväska.

Suitcase Opera’s mål är att sätta upp operaföreställningar av hög kvalitet på platser där det vanligtvis inte framförs opera och på så sätt nå en publik som vanligtvis inte går på opera. Genom att använda minimalt med rekvisita och istället låta musiken och dramatiken tala för sig själv vill vi locka fram fantasin hos publiken och skapa stora känslor genom det stora i det lilla. Ett av våra långsiktiga mål är att, genom vår verksamhet, bli en aktör som kan bidra till att ge konstmusiker arbetstillfällen i de norra delarna av landet.

Tematiken i våra föreställningar ska knyta an till det samhälle vi lever i idag, även om musiken i många fall skrevs för länge sedan. Vi vill att våra föreställningar ska vara intressanta både för den vane och den ovana operalyssnaren, och att både barn som vuxna ska känna sig hemma på våra föreställningar.Publiken bjuds på det stora i det lilla: en föreställning som ger ett stort leende eller en näsduk full av tårar.